40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Наставно особље
За потребе извођења наставе на студијском програму Шпански језик и хиспанске књижевности ангажовано је 17 наставника са пуним радним временом (од тога 15 у звању доцента, 1 у звању ванредног професора и 1 у звању редовног професора) који су у сталном радном односу на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу и 7 наставника са друге високошколске установе (у звању доцента и ванредног професора), као и 23 сарадника (сви запослени на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу), од којих је један страни лектор, односно изворни говорник шпанског језика. За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама. Компетенције наставника утврђене су на основу њихових научних радова публикованих у међународним и домаћим часописима, саопштења на међународним и домаћим научним скуповима, монографија и уџбеника. Научне и стручне квалификације наставника и сарадника одговарају наставно-научном пољу и нивоу њихових задужења. Од сарадникаизнаставно-научне области Хиспанистика, три су уписана на докторске студије на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, један на докторске студије на Универзитету у Барселони (Шпанија), један на дипломске академске студије (мастер) на Филолошком факултету у Београду и један на постдипломске студије (стари програм) на Филолошком факултету у Београду. Наставници и сарадници Катедре за хиспанистику (наставно-научна област Филолошке науке - Хиспанистика):;

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03