40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Модул Хармоника ОАС

Р.бр

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДOН

ПРВА ГОДИНА

1.

74202

Хармоника 1

1,2

УМ

ОМ

1

1

0

0

20

2.

70402

Камерна музика

1,2

УМ

ОМ

1

1

0

0

6

3.

70412

Клавирска музика I

1,2

УМ

ОМ

1

0

0

0

4

4.

70422

Солфеђо 1

1,2

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

5.

70442

Aнализа музике барока

1,2

ТУ

ОМ

2

1

0

0

6

6.

74212

Историја и теорија ивођаштва 1

1,2

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

7.

70452

Историја музике I

1,2

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

8.

74222

Ансамбли хармоника

1,2

УМ

ОМ

1

1

0

0

4

9.

70272

Изборни блок 1 (бира се 4 кредита)

1,2

 

ИБМ

2

0

0

0

4

 

 

70462

Православна хорска музика

1,2

ТУ

И

2

0

0

0

4

 

 

77222

Сценска комуникација

1,2

ТУ

И

2

0

0

0

4

10.

70292

Изборни блок 2 (бира се 1 од 2)

1,2

 

ИБМ

2

0

0

0

4

 

 

70512

Енглески језик 1

1,2

ДХ

И

2

0

0

0

4

 

 

70522

Италијански језик 1

1,2

ДХ

И

2

0

0

0

4

Укупно часова активне наставе

20

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

74204

Хармоника 2

3,4

УМ

ОМ

1

1

0

0

20

12.

70402

Камерна музика

3,4

УМ

ОМ

1

1

0

0

6

13.

70414

Клавирска музика II

3,4

УМ

ОМ

1

0

0

0

4

14.

70424

Солфеђо 2

3,4

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

15.

70444

Анализа музике класицизма

3,4

ТУ

ОМ

2

1

0

0

6

16.

74214

Историја и теорија ивођаштва 2

3,4

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

17.

70454

Историја музике II

3,4

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

18.

70532

Хор

3,4

УМ

ОМ

2

1

0

0

4

19.

70274

Изборни блок 3 (бира се 1 од 2)

3,4

 

ИБМ

2

0

0

0

4

 

 

70514

Енглески језик 2

3,4

ДХ

И

2

0

0

0

4

 

 

70524

Италијански језик 2

3,4

ДХ

И

2

0

0

0

4

20.

70284

Изборни блок 4 (бира се 1 од 4)

3,4

 

ИБМ

1-2

0-1

0

0

4

 

 

70602

Увод у уметност говора

3,4

ТУ

И

2

0

0

0

4

 

 

70622

Музички и медијски жанрови

3,4

ТУ

И

2

0

0

0

4

 

 

70632

Компјутерске комуникације

3,4

ТУ

И

2

0

0

0

4

 

 

77238

Техника говорног гласа

3,4

ТУ

И

1

1

0

0

4

Укупно часова активне наставе

21

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

74206

Хармоника 3

5,6

УМ

ОМ

2

1

0

0

20

22.

70402

Камерна музика

5,6

УМ

ОМ

1

1

0

0

6

23.

70426

Солфеђо 3

5,6

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

24.

70446

Анализа музике романтизма

5,6

ТУ

ОМ

2

1

0

0

6

25.

74216

Историја и теорија извођаштва 3

5,6

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

26.

70456

Историја музике III

5,6

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

27.

70532

Хор

5,6

УМ

ОМ

2

1

0

0

4

28.

74226

Методика наставе хармонике 1

5,6

ТУ

ОМ

1

0

0

0

4

29.

80265

Педагогија

5

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

30.

80356

Психологија

6

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

Укупно часова активне наставе

20

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

31.

74208

Хармоника 4

7,8

УМ

ОМ

2

1

0

0

20

32.

70402

Камерна музика

7,8

УМ

ОМ

1

1

0

0

6

33.

70448

Анализа музике XX века

7,8

ТУ

ОМ

1

1

0

0

4

34.

78078

Аранжирање 1

7

ТУ

ОМ

1

1

0

0

2

35.

74228

Методика наставе хармонике 2

7,8

ТУ

ОМ

1

1

0

0

6

36.

70518

Дириговање

7,8

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

37.

70532

Хор

7,8

УМ

ОМ

2

1

0

0

4

38.

78045

Форма и хармонија у музици  XX века

7,8

ТУ

ОМ

1

1

0

0

6

39.

70298

Изборни блок 7 (бира се 6 кредита)

7,8

 

ИБМ

2

0

0

0

6

 

 

60184

Историја уметности

7,8

ДХ

И

2

0

0

0

6

 

 

81588

Увод у естетику

7,8

ДХ

И

2

0

0

0

6

40.

78079

Аранжирање 2

8

ТУ

ОМ

1

1

0

0

2

Укупно часова активне наставе

22

 

Укупно ЕСПБ

60

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

84

240