40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Модул Обоа ОАС

Р.бр

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДOН

ПРВА ГОДИНА

1.

75502

Обоа 1

1,2

УМ

ОМ

2

1

0

0

20

2.

70502

Оркестар

1,2

УМ

ОМ

3

2

0

0

6

3.

70402

Камерна музика

1,2

УМ

ОМ

1

1

0

0

6

4.

70432

Анализа музичког дела 1

1,2

ТУ

ОМ

2

1

0

0

6

5.

70542

Прорада оркестарског материјала и читање с листа

1,2

ТУ

ОМ

1

2

0

0

6

6.

70422

Солфеђо 1

1,2

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

7.

70452

Историја музике I

1,2

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

8.

70272

Изборни блок 1 (бира се 4 кредита)

1,2

 

ИБМ

2

0

0

0

4

 

 

70462

Православна хорска музика

1,2

ТУ

И

2

0

0

0

4

 

 

77222

Сценска комуникација

1,2

ТУ

И

2

0

0

0

4

9.

70292

Изборни блок 2 (бира се 1 од 2)

1,2

 

ИБМ

2

0

0

0

4

 

 

70512

Енглески језик 1

1,2

ДХ

И

2

0

0

0

4

 

 

70522

Италијански језик 1

1,2

ДХ

И

2

0

0

0

4

Укупно часова активне наставе

24

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

75504

Обоа 2

3,4

УМ

ОМ

2

1

0

0

20

11.

70502

Оркестар

3,4

УМ

ОМ

3

2

0

0

6

12.

70402

Камерна музика

3,4

УМ

ОМ

1

1

0

0

6

13.

70434

Анализа музичког дела 2

3,4

ТУ

ОМ

2

1

0

0

6

14.

70542

Прорада оркестарског материјала и читање с листа

3,4

ТУ

ОМ

1

2

0

0

6

15.

70424

Солфеђо 2

3,4

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

16.

70454

Историја музике II

3,4

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

17.

70274

Изборни блок 3 (бира се 1 од 2)

3,4

 

ИБМ

2

0

0

0

4

 

 

70514

Енглески језик 2

3,4

ДХ

И

2

0

0

0

4

 

 

70524

Италијански језик 2

3,4

ДХ

И

2

0

0

0

4

18.

70284

Изборни блок 4 (бира се 1 од 4)

3,4

 

ИБМ

1-2

0-1

0

0

4

 

 

70602

Увод у уметност говора

3,4

ТУ

И

2

0

0

0

4

 

 

70622

Музички и медијски жанрови

3,4

ТУ

И

2

0

0

0

4

 

 

70632

Компјутерске комуникације

3,4

ТУ

И

2

0

0

0

4

 

 

77238

Техника говорног гласа

3,4

ТУ

И

1

1

0

0

4

Укупно часова активне наставе

24

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

19.

75506

Обоа 3

5,6

УМ

ОМ

1

1

0

0

20

20.

70502

Оркестар

5,6

УМ

ОМ

3

2

0

0

6

21.

70402

Камерна музика

5,6

УМ

ОМ

1

1

0

0

6

22.

70426

Солфеђо 3

5,6

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

23.

70542

Прорада оркестарског материјала и читање с листа

5,6

ТУ

ОМ

1

2

0

0

6

24.

75096

Методика наставе дувачких инструмената 1

5,6

ТУ

ОМ

2

0

0

0

6

25.

70456

Историја музике III

5,6

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

26.

80265

Педагогија

5

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

27.

80356

Психологија

6

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

Укупно часова активне наставе

20

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

28.

75508

Обоа  4

7,8

УМ

ОМ

1

1

0

0

22

29.

70502

Оркестар

7,8

УМ

ОМ

3

2

0

0

6

30.

70402

Камерна музика

7,8

УМ

ОМ

1

1

0

0

6

31.

70542

Прорада оркестарског материјала и читање с листа

7,8

ТУ

ОМ

1

2

0

0

6

32.

75098

Методика наставе дувачких инструмената 2

7,8

ТУ

ОМ

2

0

0

0

6

33.

70518

Дириговање

7,8

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

34.

72134

Продукција у уметности и култури

7,8

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

35.

70298

Изборни блок 7 (бира се 6 кредита)

7,8

 

ИБМ

2

0

0

0

6

 

 

60184

Историја уметности

7,8

ДХ

И

2

0

0

0

6

 

 

81588

Увод у естетику

7,8

ДХ

И

2

0

0

0

6

Укупно часова активне наставе

20

 

Укупно ЕСПБ

60

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

88

240