40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Модул Соло певање ОАС

Р.бр

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДOН

ПРВА ГОДИНА

1.

77202

Соло певање 1

1,2

УМ

ОМ

1

1

0

0

18

2.

70412

Клавирска музика I

1,2

УМ

ОМ

1

0

0

0

4

3.

70402

Камерна музика

1,2

УМ

ОМ

1

1

0

0

6

4.

77212

Оперска глума 1

1,2

ТУ

ОМ

2

0

1

0

6

5.

70432

Анализа музичког дела 1

1,2

ТУ

ОМ

2

1

0

0

6

6.

70452

Историја музике I

1,2

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

7.

70422

Солфеђо 1

1,2

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

8.

70522

Италијански језик 1

1,2

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

9.

70512

Енглески језик 1

1,2

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

10.

70272

Изборни блок 1 (бира се 4 кредита)

1,2

 

ИБМ

2

0

0

0

4

 

 

70462

Православна хорска музика

1,2

ТУ

И

2

0

0

0

4

 

 

77222

Сценска комуникација

1,2

ТУ

И

2

0

0

0

4

Укупно часова активне наставе

21

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

77204

Соло певање 2

3,4

УМ

ОМ

1

1

0

0

18

12.

70414

Клавирска музика II

3,4

УМ

ОМ

1

0

0

0

4

13.

70402

Камерна музика

3,4

УМ

ОМ

1

1

0

0

6

14.

70424

Солфеђо 2

3,4

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

15.

77214

Оперска глума 2

3,4

ТУ

ОМ

2

0

1

0

6

16.

70434

Анализа музичког дела 2

3,4

ТУ

ОМ

2

1

0

0

6

17

70524

Италијански језик 2

3,4

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

18.

70514

Енглески језик 2

3,4

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

19.

70454

Историја музике II

3,4

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

20.

70284

Изборни блок 4 (бира се 1 од 4)

3,4

 

ИБМ

1-2

0-1

0

0

4

 

 

70602

Увод у уметност говора

3,4

ТУ

И

2

0

0

0

4

 

 

70622

Музички и медијски жанрови

3,4

ТУ

И

2

0

0

0

4

 

 

70632

Компјутерске комуникације

3,4

ТУ

И

2

0

0

0

4

 

 

77238

Техника говорног гласа

3,4

ТУ

И

1

1

0

0

4

Укупно часова активне наставе

21

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

77206

Соло певање 3

5,6

УМ

ОМ

2

1

0

0

18

22.

70033

Клавирска музика 3

5,6

УМ

ОМ

1

1

0

0

4

23.

70402

Камерна музика

5,6

УМ

ОМ

1

1

0

0

6

24.

70426

Солфеђо 3

5,6

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

25.

70526

Италијански језик 3

5,6

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

26.

70456

Историја музике III

5,6

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

27.

77216

Оперски студио 1

5,6

ТУ

ОМ

2

0

1

0

6

28.

77226

Методика наставе соло певања 1

5,6

ТУ

ОМ

1

1

0

0

6

29.

80265

Педагогија

5

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

30.

80356

Психологија

6

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

Укупно часова активне наставе

20

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

31.

77208

Соло певање 4

7,8

УМ

ОМ

2

1

0

0

22

32.

70418

Клавирска музика 4

7,8

УМ

ОМ

1

1

0

0

4

33.

70402

Камерна музика

7,8

УМ

ОМ

1

1

0

0

6

34.

77218

Оперски студио 2

7,8

ТУ

ОМ

2

0

1

0

6

35.

77228

Методика наставе соло певања 2

7,8

ТУ

ОМ

1

1

0

0

6

36.

70528

Италијански језик 4

7,8

ДХ

ОМ

2

0

0

0

4

37.

72134

Продукција у уметности и култури

7,8

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

38.

78072

Хорско дириговање I

7,8

ТУ

ОМ

2

0

0

0

4

39.

77298

Изборни блок 6 (бира се 1 од 2)

7,8

 

ИБМ

1-2

0-1

0

0

4

 

 

70552

Камерни хор

7,8

УМ

И

2

0

0

0

4

 

 

77248

Вокални ансамбли

7,8

УМ

И

1

1

0

0

4

Укупно часова активне наставе

20

 

Укупно ЕСПБ

60

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

82

240