40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Модул Хорна МАС

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДOН

СИР

ПРВА ГОДИНА

1.

75400

Хорна

1,2

УМ

ОМ

1

1

0

0

0

13

2.

70400

Камерна музика

1,2

УМ

ОМ

1

1

0

0

0

4

3.

70502

Оркестар

1,2

УМ

ОМ

3

2

0

0

0

6

4.

70260

Психологија музичке даровитости

1,2

ДХ

ОМ

2

0

0

0

0

4

5.

75080

Методика наставе хорне

1,2

ТУ

ОМ

1

0

0

0

0

6

6.

70310

Изборни блок 1 (бира се 4 кредита)

1,2

 

ИБМ

2

0-1

0

0

0

4

 

 

70240

Историја и теорија медија

1,2

ДХ

И

2

0

0

0

0

4

 

 

70250

Визуелизација музике

1,2

УМ

И

2

1

0

0

0

4

7.

70210

Студијски истраживачки рад

1,2

ТУ

ОМ

0

0

0

7

0

7

8.

70320

Стручна пракса

1,2

ТУ

ОМ

0

0

0

0

0

6

9.

70200

Завршни рад

2

УМ

ОМ

0

0

0

0

0

10

Укупно часова активне наставе

21

 

Укупно ЕСПБ

60

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

21

60