40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Извештај о самовредновању за период 2013-2016.

Извештај о самовредновању у .pdf формату са хиперлинковима
(величина фајла 2 MB)

 

Извештај о самовредновању са прилозима у .zip формату
(величина фајла 78 MB)

 

Листа појединачних прилога

[ICO]Назив фајлаДатумВеличина

[  ] Prilog 1.1. Strategija obezbedjenja kvaliteta.pdf 2016-12-30 11:46 1.0M
[  ] Prilog 1.2. Mere i subjekti.pdf 2016-12-30 11:46 375K
[  ] Prilog 1.3. Akcioni plan 2016-2019.pdf 2016-12-30 11:46 855K
[  ] Prilog 2.1. Pravilnik o samovrednovanju.pdf 2016-12-30 11:47 4.2M
[  ] Prilog 2.2. Pravilnik o standardima i procedurama kvaliteta studija.pdf 2016-12-30 11:47 8.3M
[  ] Prilog 2.3. Plan rada Komisije 2016.pdf 2016-12-30 11:47 1.2M
[  ] Prilog 2.4. Izvestaj o radu Komisije.pdf 2016-12-30 11:47 2.0M
[  ] Prilog 3.1. Statut fakulteta.pdf 2016-12-30 11:47 15M
[  ] Prilog 3.2. Poslovnik o radu Komisije.pdf 2016-12-30 11:47 1.8M
[  ] Prilog 3.3. Spisak anketa.pdf 2016-12-30 11:47 474K
[  ] Prilog 4.1. Promene na studijskim programima.doc 2016-12-30 11:47 113K
[  ] Prilog 4.3.1. Mapiranje ishoda filologija.doc 2016-12-30 11:47 461K
[  ] Prilog 4.3.2. Mapiranje ishoda Muzicka umetnost.doc 2016-12-30 11:47 506K
[  ] Prilog 4.3.3. Mapiranje ishoda Primenjena.doc 2016-12-30 11:47 310K
[  ] Prilog 4.4. Anketa svrseni studenti.doc 2016-12-30 11:47 166K
[  ] Prilog 4.5. Pravilnik o polaganju i ocenjivanju.pdf 2016-12-30 11:47 7.5M
[  ] Prilog 4.6. Pravilnik o zavrsnom i diplomskom radu.pdf 2016-12-30 11:47 1.1M
[  ] Prilog 4.7. Pravilnik o primeni ESPB bodovanja.pdf 2016-12-30 11:47 1.2M
[  ] Prilog 5.1.1. Pravilnik o pravilima osnovnih i master studija.pdf 2016-12-30 11:47 1.1M
[  ] Prilog 5.1.2. Pravilnik o kvalitetu doktorskih studija.pdf 2016-12-30 11:47 2.2M
[  ] Prilog 5.2. Odluka finansijska podrska NIRu.pdf 2016-12-30 11:47 858K
[  ] Prilog 5.3. Zakljucak o anketama pedagoskog rada.pdf 2016-12-30 11:47 906K
[  ] Prilog 6.1.1. Odluka o Akreditaciji ustanove.pdf 2016-12-30 11:47 1.2M
[  ] Prilog 6.1.2. Odluka o akreditaciji NIO.pdf 2016-12-30 11:47 1.2M
[  ] Prilog 6.2. Program NIR 2016-2020.pdf 2016-12-30 11:47 727K
[  ] Prilog 6.3.1. Plan NIRa 2016.pdf 2016-12-30 11:47 581K
[  ] Prilog 6.3.2. Izvestaj o NIRu 2015.pdf 2016-12-30 11:47 718K
[  ] Prilog 6.4. Plan i Izvestaj o umetnickom radu.pdf 2016-12-30 11:47 349K
[  ] Prilog 6.5. Program razvoja podmlatka.pdf 2016-12-30 11:47 2.6M
[  ] Prilog 7.1. Pravilnik o izboru nastavnika i saradnika.pdf 2016-12-30 11:47 947K
[  ] Prilog 7.2. Pregled broja nastavnika po zvanjima i statusu.pdf 2016-12-30 11:47 306K
[  ] Prilog 7.3. Pregled broja saradnika i status.pdf 2016-12-30 11:47 250K
[  ] Prilog 8.1.1. Izvod iz Statuta.pdf 2016-12-30 11:47 584K
[  ] Prilog 8.1.3. University of Kragujevac Information Sheet.pdf 2016-12-30 11:47 464K
[  ] Prilog 9.1.1. Pravilnik o udzbenicima.pdf 2016-12-30 11:47 2.0M
[  ] Prilog 9.1.2. Pravilnik centra za IID.pdf 2016-12-30 11:47 2.4M
[  ] Prilog 9.1.3. Pravilnik o radu biblioteke.pdf 2016-12-30 11:48 5.6M
[  ] Prilog 9.1.4. Pravilnik o internet sajtu.pdf 2016-12-30 11:48 2.2M
[TXT] Prilog 9.2. Popis bibliografskih jedinica.txt 2016-12-30 11:48 576K
[  ] Prilog 9.3. Izvestaj o uvidu u rad biblioteke.pdf 2016-12-30 11:48 2.2M
[  ] Prilog 9.4. Odnos udzbenika nastavnika i nastavnika.docx 2016-12-30 11:48 57K
[  ] Prilog 10.1. Poslovnik o radu Saveta fakulteta.pdf 2016-12-30 11:46 2.0M
[  ] Prilog 10.2. Sematska organizaciona struktura.pdf 2016-12-30 11:46 57K
[  ] Prilog 10.3.1. Odluka i Pravilnik Centra za srpski jezik.pdf 2016-12-30 11:46 2.0M
[  ] Prilog 10.3.2. Pravilnik Centra za proucavanje jezika i knjizevnosti.pdf 2016-12-30 11:46 1.6M
[  ] Prilog 10.4. Pravilnik Kancelarije za medj saradnju.pdf 2016-12-30 11:46 120K
[  ] Prilog 10.5. Spisak zaposlenih u nenastavi.pdf 2016-12-30 11:46 83K
[  ] Prilog 10.6. Izvestaj o radu administrativnih jedinica.pdf 2016-12-30 11:46 2.1M
[  ] Prilog 10.7. Pravilnik o sistematizaciji.pdf 2016-12-30 11:46 1.0M
[  ] Prilog 10.8. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih na FILUM-u.pdf 2016-12-30 11:46 1.1M
[  ] Prilog 10.9.1. Izvestaj o anketiranju zaposlenih 2014-2015.docx 2016-12-30 11:46 314K
[  ] Prilog 10.9.2. Zakljucak o anketiranju zaposlenih.pdf 2016-12-30 11:46 1.0M
[  ] Prilog 11.1. Ugovori o koriscenju prostora.pdf 2016-12-30 11:46 6.1M
[  ] Prilog 11.2. Lista objekata sa povrsinom i namenom.doc 2016-12-30 11:46 273K
[  ] Prilog 11.3. Izvod iz Knjige inventara.xls 2016-12-30 11:46 42K
[  ] Prilog 11.4.1. Povezanost sa KoBSON-om.pdf 2016-12-30 11:46 1.4M
[  ] Prilog 11.4.2. Povezanost sa CEON-om.pdf 2016-12-30 11:46 1.8M
[  ] Prilog 11.5. Spisak opreme za NIR.doc 2016-12-30 11:46 203K
[  ] Prilog 11.6. Lista opreme TEMPUS projekata.pdf 2016-12-30 11:46 308K
[  ] Prilog 12.1. Finansijski plan za 2016.pdf 2016-12-30 11:47 3.4M
[  ] Prilog 12.2. Zavrsni racun 2015.xls 2016-12-30 11:47 5.0M
[  ] Prilog 13.1. Odluka student prodekan.pdf 2016-12-30 11:47 332K
[  ] Prilog 13.2. Pravilnik rada studentskog parlamenta.pdf 2016-12-30 11:47 4.7M
[  ] Prilog 13.3. Plan rada Parlamenta 2016-2017.pdf 2016-12-30 11:47 401K
[  ] Prilog 13.4. Izvestaj o radu Studentskog parlamenta 2015-2016.pdf 2016-12-30 11:47 1.0M