40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Музичка теорија и педагогија МАС

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за мастер академске студије (МАС)

 

Р.бр.

 

Шифра предмета

 

Назив предмета

 

С

 

Тип

 

Статус

Активна настава

 

Остали часови

 

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

71309

Изборни 1 ( бира се 1 од 5 )

1,2

 

ИБ

2

0

0

0

0

4

 

 

71010

Хармонија са хармонском анализом -
дипломски предмет

1,2

НС

И

2

0

0

0

0

4

 

 

71020

Контрапункт - дипломски предмет

1,2

НС

И

2

0

0

0

0

4

 

 

71410

Методика наставе солфеђа -
дипломски предмет

1,2

НС

И

2

0

0

0

0

4

 

 

71420

Методика општег музичког
образовања - дипломски предмет

1,2

НС

И

2

0

0

0

0

4

 

 

71080

Музички облици - дипломски предмет

1,2

НС

И

2

0

0

0

0

4

2

71339

Методика теоријске наставе 1

1

ТМ

О

2

2

0

0

0

3

3

71310

Методика наставе солфеђа

1,2

ТМ

О

2

4

0

0

0

6

4

70220

Методологија научног рада

1,2

ТМ

О

2

0

0

0

0

6

5

71320

Методика општег музичког образовања

1,2

ТМ

О

2

4

0

0

0

6

6

71400

Студијски истраживачки рад

1,2

СА

О

0

0

10

0

0

8

7

78001

Анализа музичких стилова 1

1

НС

О

2

2

0

0

0

3

8

71139

Изборни 2 ( бира се 1 од 5 )

1

 

ИБ

1

1

0

0

0

3

 

 

71519

Методика наставе солфеђа -
тематски семинар

1

НС

И

1

1

0

0

0

3

 

 

71529

Методика општег музичког
образовања - тематски семинар

1

НС

И

1

1

0

0

0

3

 

 

71539

Хармонија са хармонском анализом -
тематски семинар

1

НС

И

1

1

0

0

0

3

 

 

71549

Контрапункт - тематски семинар

1

НС

И

1

1

0

0

0

3

 

 

71559

Музички облици - тематски семинар

1

НС

И

1

1

0

0

0

3

9

71330

Методика теоријске наставе 2

2

ТМ

О

2

2

0

0

0

3

10

78002

Анализа музичких стилова 2

2

НС

О

2

2

0

0

0

3

11

71700

Стручна пракса

2

СА

О

0

0

0

0

0

5

12

71200

 Изборни блок 3 – дипломски рад (бира се 1 од 5)

1, 2

НС

О

0

0

0

0

0

10

 

 

71017

Хармонија са хармонском анализом -
дипломски рад

1,2

НС

И

0

0

0

0

0

10

 

 

71018

Контрапункт - дипломски рад

1,2

НС

И

0

0

0

0

0

10

 

 

71019

Методика наставе солфеђа -
дипломски рад

1,2

НС

И

0

0

0

0

0

10

 

 

71025

Методика општег музичког
образовања - дипломски  рад

1,2

НС

И

0

0

0

0

0

10

 

 

71026

Музички облици - дипломски рад

1,2

НС

И

0

0

0

0

0

10

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години:

44

 

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија:

60

Tабела 5.2 Спецификација предмета