40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Музичка теорија и педагогија ОАС

Tабелa 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС)

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Семестар

Тип предмета

Статус предмета

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДOН

Прва година

1

78012

Солфеђо I

1,2

ТМ

О

4

2

0

0

6

2

78022

Хармонија са хармонском анализом 1

1

НС

О

2

1

0

0

3

3

78032

Вокални контрапункт

1,2

НС

О

4

2

0

0

6

4

70412

Клавирска музика I

1,2

СА

О

2

0

0

0

4

5

70532

Хор

1,2

АО

О

4

2

0

0

4

6

78292

Изборни блок 1 ( бира се 1 од 2 )

1,2

 

ИБ

4

0

0

0

4

 

70512

Енглески језик I

1,2

АО

И

4

0

0

0

4

 

70522

Италијански језик I

1,2

АО

И

4

0

0

0

4

7

70452

Историја музике I

1,2

НС

О

4

0

0

0

4

8

78062

Музички инструменти

1,2

НС

О

4

0

0

0

3

9

70244

Компјутерска нотографија

1

СА

О

1

1

0

0

2

10

78072

Хорско дириговање I

1,2

НС

О

4

0

0

0

3

11

80356

Психологија

1

ТМ

О

2

0

0

0

4

12

78107

Изборни блок 4А ( бира се 1 од 3 )

1,2

 

ИБ

4

0

0

0

4

 

78052

Сценска продукција

1, 2

АО

И

4

0

0

0

4

 

70602 

Увод у уметност говора

1, 2

АО

И

4

0

0

0

4

 

70622 

Музички и медијски жанрови

1, 2

АО

И

4

0

0

0

4

13

70482

Свирање хорских партитура I

1,2

СА

И

2

0

0

4

14

78004

Техника писања семинарског рада

2

АО

О

1

1

0

0

2

15

80265

Педагогија

2

ТМ

О

2

0

0

0

4

16

78024

Хармонија са хармонском анализом 2

1

НС

О

2

1

0

0

3

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

54

 

 

Укупно часова активне наставе на години

56

60

 

Друга година

16

78014

Солфеђо II

3,4

ТМ

О

4

2

0

0

6

17

78064

Дидактичке музичке игре

3,4

СА

О

2

0

0

0

4

18

78054

Музички облици 1

3

НС

О

2

1

0

0

4

19

78034

Инструментални контрапункт

3,4

НС

О

4

2

0

0

6

20

78102

Изборни блок 2 ( бира се 1 од 2 )

3,4

 

ИБ

2-4

0-2

0

0

6

 

70484

Свирање хорских партитура II

3,4

СА

И

2

2

0

0

6

 

70472

Основи хорске вокалне технике

3,4

СА

И

4

0

0

0

6

21

70414

Клавирска музика II

3,4

СА

О

2

0

0

0

4

22

70532

Хор

3,4

АО

О

4

2

0

0

4

23

78294

Изборни блок 3 ( бира се 1 од 2 )

3,4

 

ИБ

4

0

0

0

4

 

70514

Енглески језик II

3,4

АО

И

4

0

0

0

4

 

70524

Италијански језик II

3,4

АО

И

4

0

0

0

4

24

70454

Историја музике II

3,4

НС

О

4

0

0

0

4

25

78074

Хорско дириговање  II

3,4

НС

О

4

0

0

0

4

26

78026

Хармонија са хармонском анализом 3

3

НС

О

2

1

0

0

3

27

78044

Изборни блок 4Б ( бира се 1 од 4 )

3,4

 

ИБ

4

0

0

0

4

 

78052

Сценска продукција

3,4

АО

И

4

0

0

0

4

 

70602 

Увод у уметност говора

3,4

АО

И

4

0

0

0

4

 

70622 

Музички и медијски жанрови

3,4

АО

И

4

0

0

0

4

 

70632 

Компјутерске комуникације

3,4

АО

И

4

0

0

0

4

28

78055

Музички облици 2

4

НС

О

2

1

0

0

4

29

78027

Хармонија са хармонском анализом 4

4

НС

О

2

1

0

0

3

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

54

 

 

Укупно часова активне наставе на години

54

60

Трећа година

30

78016

Солфеђо III

5,6

ТМ

О

4

2

0

0

6

31

78036

Методика наставе солфеђа

5,6

ТМ

О

4

2

0

0

8

32

78066

Методика општег музичког образовања

5,6

ТМ

О

4

0

0

0

8

33

78056

Музички облици 3

5

НС

О

2

1

0

0

3

34

70416

Клавирска музика III

5,6

СА

О

2

0

0

0

4

35

70456

Историја музике III

5,6

НС

О

4

0

0

0

4

36

78029

Хармонија са хармонском анализом 5

5

НС

О

2

1

0

0

3

37

78078

Аранжирање 1

5

СА

О

1

1

0

0

2

38

78076

Хорско дириговање III

5,6

НС

О

4

0

0

0

4

39

78101

Изборни блок 5 ( бира се 1 од 3 )

5,6

 

ИБ

4

0-2

0

0

4

 

70552

Камерни хор

5,6

АО

И

4

0

0

0

4

 

70462

Православна хорска музика

5,6

АО

И

4

0

0

0

4

 

70532

Хор

5,6

АО

И

4

2

0

0

4

40

78103

Изборни блок 6А ( бира се 1 од 3)

5,6

 

ИБ

2-4

0-2

0

0

6

 

70484

Свирање хорских партитура II

5,6

СА

И

2

2

0

0

6

 

70492

Свирање оркестарских партитура

5,6

СА

И

2

2

0

0

6

 

70472

Основи хорске вокалне технике

5,6

СА

И

4

0

0

0

6

41

78079

Аранжирање 2

6

СА

О

1

1

0

0

2

42

78057

Музички облици 4

6

НС

О

2

1

0

0

3

43

78031

Хармонија са хармонском анализом 6

6

НС

О

2

1

0

0

3

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

50-52

 

 

Укупно часова активне наставе на години

50-52

60

 

Четврта година

44

78018

Солфеђо IV

7,8

ТМ

О

4

2

0

0

6

45

78038

Практична методика наставе солфеђа

7,8

СА

О

2

4

0

0

6

46

78068

Практична методика општег музичког образовања

7,8

СА

О

2

4

0

0

6

47

70488

Теорија културе

7,8

АО

О

4

0

0

0

3

48

78028

Анализа вокалне музике 1

7

НС

О

2

1

0

0

3

49

70417

Клавирска музика IV

7,8

СА

О

2

0

0

0

4

50

78058

Етномузикологија

7,8

НС

О

4

0

0

0

3

51

78110

Изборни блок 6Б ( бира се 1 од 4)

7,8

 

ИБ

2-4

0-2

0

0

6

 

70484

 Свирање хорских партитура II

7,8

СА

И

2

2

0

0

6

 

70492

Свирање оркестарских партитура

7,8

СА

И

2

2

0

0

6

 

70472

  Основи хорске вокалне технике

7,8

СА

И

4

0

0

0

6

 

78045

Форма и хармонија у музици XX века

7,8

СА

И

2

2

0

0

6

52

78118

Изборни блок 7 ( бира се 1 од 2 )

7,8

 

ИБ

4

0

0

0

6

 

60184

 Историја уметности

7,8

СА

И

4

0

0

0

6

 

81588

 Увод у естетику

7,8

СА

И

4

0

0

0

6

53

71109

Аранжирање 3

7

СА

О

1

1

0

0

4

54

78105

Изборни блок 8 - Семинар ( бира се 1 од 5 )

7

 

ИБ

1

1

0

0

4

 

71659

 Семинар из музичких облика

7

СА

И

1

1

0

0

4

 

71629

 Семинар из методике општег музичког образовања

7

СА

И

1

1

0

0

4

 

71639

 Семинар из хармоније са хармонском анализом

7

СА

И

1

1

0

0

4

 

71649

Семинар из контрапункта

7

СА

И

1

1

0

0

4

 

71669

Семинар из методике наставе солфеђа

7

СА

И

1

1

0

0

4

55

78101

Изборни блок 5 ( бира се 1 од 3 )

7,8

 

ИБ

4

0-2

0

0

4

 

70552

Камерни хор

7,8

АО

И

4

0

0

0

4

 

70462

Православна хорска музика

7,8

АО

И

4

0

0

0

4

 

70532

Хор

7,8

АО

И

4

2

0

0

4

56

71110

Оркестар Орфових инструмената

8

СА

О

1

1

0

0

2

57

78128

Анализа вокалне музике 2

8

НС

О

2

1

0

0

3

Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали часови) и бодови на години

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе на години

52-54

 

 

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

52-54

60

Табела 5.2 Спецификација предмета