40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Музика у медијима

Образовно-уметничко односно образовно-научно поље
Уметност
Уметничка односно научна област у оквиру поља
Музика и медији
Циљ студијског програма
Формирање музичког кадра за рад у медијима и институцијама културе и педагошког кадра за потребе у образовном процесу у општеобразовним школама
Ниво и врста студија
Основне академске студије ( bachelor ниво )
Трајање студијског програма
4 године или 8 семестара
Број ЕСПБ
240 - основне студије
Број студената
До 9
Компетенције које се стичу завршетком студијског програма (исход процеса учења)
Кандидати стичу компетенцију за рад у медијима, за педагошки рад у школама општеобразовног типа и институцијама културе у односу на ужу специјалистичку област назначену у дипломи (diploma supplement):
*учествовање, осмишљавање и извођење музичких програма у медијима и у институцијама културе
*осмишљавање и извођење музичко-образовних програма у предшколским установама
*извођење наставе Музичке културе у основним школама
*извођење наставе Музичке уметности у гимназијама и средњим стручним школама
Могућност наставка студија
Дипломске академске студије (master)
Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма
Музичар првог степена академских студија специјализован за музику у медијима
Услови уписа на прву годину студијског програма
* завршена средња школа, или, уколико кандидат нема завршену средњу школу, положени допунски испити
* завршена средња музичка школа, или, уколико кандидат нема завршену средњу музичку школу, положени допунски испити
* положен испит за проверу склоности и способности

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03