40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Институције

Министарство просвете Републике Србије

http://www.mps.sr.gov.yu/

Министарство науке Републике Србије

http://www.nauka.gov.rs/

Српска академија наука и уметности

http://www.sanu.ac.yu/

Институт за српски језик САНУ

http://www.isj.sanu.ac.yu/

Балканолошки институт САНУ  

http://www.balkaninstitut.com/

Институт за књижевност и уметност, Београд

http://www.ikum.org.yu/

Матица српска

http://www.maticasrpska.org.yu/

Народна библиотека Србије

http://www.nbs.bg.ac.yu/

Филолошки факултет у Београду

http://www.fil.bg.ac.yu/

Филозофски факултет у Новом Саду

http://www.ff.ns.ac.yu/

Филозофски факултет у Нишу

http://www.filfak.ni.ac.yu/

Филозофски факултет у Косовској Митровици

http://www.filozofski-pr.com/

Филозофски факултет на Палама

http://www.filozof.org/

Филозофски факултет у Бањалуци

http://www.ffbl.edu.rs/

Вукова задужбина

http://www.vukova-zaduzbina.org.yu/

Друштво за српски језик и књижевност

http://drustvosj.fil.bg.ac.yu/

Славистичко друштво Србије

http://www.slavistickodrustvo.org.yu

The Hilandar Research Library and Resource Center for Medieval Slavic Studies

http://cmrs.osu.edu/rcmss/

 

Србистички и славистички часописи у електронској форми

Јужнословенски филолог, Београд

http://www.doiserbia.nbs.bg.ac.yu/journal.aspx?issn=0350-185X&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад

http://www.maticasrpska.org.yu/download/index.htm

 

Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад

http://www.maticasrpska.org.yu/download/index.htm

Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад

http://www.maticasrpska.org.yu/download/index.htm

Језик данас, Нови Сад

http://www.maticasrpska.org.yu/download/index.htm

Археографски прилози, Београд

http://www.nbs.bg.ac.yu/publications/publication.php?id=17236

Polata knigopisnaja: An informational bulletin devoted to

the study of early Slavic books, texts and literatures"

https://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/6399

Хрчак — Портал знанствених часописа Републике Хрватске

http://hrcak.srce.hr/?lang=hr

 

Србистички и славистички интернет портали

Пројекат Растко — Библиотека српске културе

http://www.rastko.org.yu/

Балканска русистика

http://www.russian.slavica.org/

Bibliotheca Slavica

http://www.libsu.uni-sofia.bg/slavica/

Slavic studies in Internet

http://www.slav.uni-sofia.bg/project/slavic_pages.html

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03