40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Француски језик и књижевност

Студијски програм Француски језик и књижевност омогућава квалитетно образовање које се заснива на интердисциплинарности и развијању креативног, аналитичког и критичког мишљења, оспособљавању за употребу савремене литературе и нових технологија, превазилажењу националних, расних, класних, културних, политичких, родних и језичких граница и конструктивном односу према свету у коме живимо.

На студијској групи Француски језик и књижевност акредитовани су програми на следећим нивоима студија:

- Основне академске студије

- Мастер академске студије.

Акредитоване докторске студије организоване су на нивоу Одсека за филологију Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (Докторске студије из језика и књижевности).

__________________________________________________________________________

Поштоване колеге, нове информације, примере тестова са ранијих пријемних, као и занимљивости из француске културе можете пратити на званичној фејсбук страници Катедре за романистику:

https://www.facebook.com/FrancuskiFILUM

__________________________________________________________________________

Поштоване колеге, видео презентацију Катедре за романистику можете погледати на YouTube-у, на линку:

http://www.youtube.com/watch?v=8Oo1es4mrJ0

Уживајте!

__________________________________________________________________________

Зашто да студирате француски језик и књижевност на ФИЛУМ-у?

 • Зато што је француски један од три радна званична језика ЕУ;
 • Зато што је француски званични језик у 28 земаља;
 • Зато што је француски један од службених језика најважнијих међународних организација, од УН до ЕУ, Међународне организације франкофоније, Међународног Црвеног крста, Савета Европе, Међународног олимпијског комитета, итд;
 • Зато што можете да будете професор, преводилац, сарадник у маркетиншким и туристичким агенцијама, невладиним организацијама, културним организацијама и удружењима;
 • Зато што у Србији постоји велики број предузећа и банака из франкофоних земаља у којима можете да се запослите;
 • Зато што су школама у Србији преко потребни образовани и способни професори француског језика;
 • Зато што, кад будућем послодавцу будете рекли да осим свега знате и француски, он највероватније неће моћи да каже: „Ма то сви знају, па и ја";
 • Зато што је пре више од 300 година један Француз, Блез Паскал, смислио основни концепт рачунарства и успут рекао да „срце има своје разлоге које разум не познаје";
 • Зато што су професори француског језика и књижевности на ФИЛУМ-у млади, паметни, светски људи који вас разумеју и на које се можете ослонити као на пријатеље;
 • Зато што је програм студија такав да можете да наставите студије било где у Европи;
 • Зато што је настава занимљива, интерактивна и подстиче вас да стално напредујете;
 • Зато што су студирање и живот у Крагујевцу много јефтинији;
 • Зато што је Крагујевац велики град за којим чезнете, а није бездушни и загађени велеград у коме бисте се осећали изгубљено.

Па, мало ли је...?

___________________________________________________________________________

Основне академске студије

Студијски програм Француски језик и књижевност подразумева четворогодишње студије обима 240 ЕСПБ бодова (60 по студијској години; 30 по семестру). Бодовна вредност сваког предмета исказана је у Курикулуму студијског програма основних академских студија француског језика и књижевности.

Садржај и структура студијског програма Француски језик и књижевност усклађени су са стањем науке у области романистике и, шире, филологије и књижевности. У овај студијски програм укључени су, путем теоријске и практичне наставе, актуелни токови светске науке из домена изучавања француског језика и књижевности, као и интердисциплинарних културолошких, филозофских и когнитивистичких приступа изучавању културе везане за овај језик и књижевности. Настава се изводи у оквиру предавања (монолошка, дијалошка, интерактивна, текст-метода), вежби (дијалошка, интерактивна, текст-метода), стручне праксе (хоспитовање у основним и средњим школама) и консултативне наставе.

Основне академске студије француског језика и књижевности трају 4 године, раздељене су у осам студијских семестара са просечно 21,30 часова недељно.

Услови за упис на овај студијски програм су: средње образовање у четворогодишњем трајању, положен пријемни испит; место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте. Услови за прелазак с других студијских програма сродних области студија утврђују се према важећем студијском програму студијске групе за француски језик и књижевност.

Студијски програм састоји се из обавезних и изборних академско-општеобразовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних предмета.

Мастер академске студије

Дипломске академске – мастер студије Француског језика и књижевности надовезују се на основне четворогодишње академске студије и трају два семестра. Бодовна вредност дипломских академаских (мастер) студија износи 60 ЕСПБ бодова, 30 по семестру. Бодовна вредност сваког предмета исказана је у Курикулуму студијског програма дипломских академских (мастер) студија.

Студијски програм састоји се из два обавезна предмета, завршног рада и 6 изборних предмета на оба семестра (у зависности од тога колико предмет има ЕСПБ бодова по семестрима). Студијски програм је усклађен са научним стандардима и савременим кретањима у области француског језика и француске књижевности и шире науке о језику и науке о књижевности.

 

СИЛАБУСИ за академску 2013/14.

 

Pont Alexandre III

Pont Alexandre III et le Grand Palais au fond

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03