40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Графички дизајн

Примењене уметности које су својом суштином везане за уметничке вештине и знања,  директно учествују у развијању квалитета живљења и самом развоју индустријске  производње. Потребе тржишта за успешним решењима савременог дизајна, обезбеђују   производима конкурентност на нашем и светском тржишту. Ликовни укус, креативне  иницијативе и идеје, интердисциплинарност дизајна, карактеришу почетак трећег миленијума  и у условима актуелне транзиције у којој се налази наша земља, захтевају од државних,  и локалних структура трајна улагања у изучавању примењених уметности и дизајна.  То је Крагујевац прихватио и успешно реализује, остварујући значајан допринос образовном и  културном идентитету града и шире. Тежња за постизањем европског нивоа дизајна у  различитим областима примењених уметности остварива је школовањем актуелних студијских  група, односно школовањем различитих профила стручњака из области примењених  уметности и дизајна

 

Студијска група за графички дизајн  

На овом Одсеку се данас школују савремено образовани стручњаци, друштвено одговорне  и креативне личности, оспособљавајући их за самосталан уметнички и уметничко-истраживачки рад у области графичког дизајна, као и за педагошки рад у високим и средњим  уметничким школама и другим образовним и васпитним установама. Студијски програм на Одсеку омогућава упознавање и образовање студената из области  примењене уметности о свим неопходним елементима потребним за успешан стручни и  уметнички рад, односно, програмски садржај на студијској групи за графички дизајн обухвата   знања и вештине које омогућавају студенту да отпрати праву трансформацију на данашњем  тржишту уз важеће стандарде.  

Циљеви програма су усмерени на савлађивању естетско-функционалних вредности графичког дизајна и на стицању професионалних способности у савлађивању и презентирању потребних   вештина и знања, како би се оспособили да овладају одређеним задацима.  Програм омогућава образовање за стицање теоретских, стручно-техничких, практичних,  и уметничких знања, кроз уводна, и тематска предавања, индивидуални рад, демонстрације,  стручни надзор, перманентне консултације и коректуре уз практичан рад, оспособљавајући га  за самосталан креативан рад и сарадњу са стручњацима различитих профила и институција.  Програмски садржај на Факултету првенствено формира уметничко-ликовни профил као и  уже стручно образовање.

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03