40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Зидно сликарство

Индекс чланка
Зидно сликарство
-
Све стране

Примењене уметности које су својом суштином везане за уметничке вештине и знања, директно учествују у развијању квалитета живљења. Потребе тржишта за успешним уметничким решењима из области примењене уметности и дизајна, обезбеђују оствареним делима конкурентност на нашем и светском тржишту. Ликовни укус, креативне иницијативе и идеје, интердисциплинарност примењене уметности и дизајна карактеришу почетак трећег миленијума и у условима актуелне транзиције у којој се налази наша земља, захтевају од државних, и локалних структура трајна улагања у изучавању примењених уметности и дизајна. То је Крагујевац прихватио и успешно реализује, остварујући значајан допринос образовном и културном идентитету града и шире. Тежња за постизањем европског нивоа дизајна у различитим областима примењених уметности остварива је школовањем актуелних студијских група, односно школовањем различитих профила стручњака из области примењених уметности и дизајна.

 

Одсек примењене уметности - студијска група за зидно сликарство

На овом Одсеку се данас школују савремено образовани стручњаци друштвено одговорне и креативне личности, оспособљавајући их за самосталан уметнички и уметничко-истраживачки рад у области зидног сликарств, као и за педагошки рад у средњим уметничким школама и другим образовним и васпитним установама. Студијски програм на Одсеку омогућава упознавање и образовање студената из области примењене уметности о свим неопходним елементима потребним за успешан стручни и уметнички рад, односно, програмски садржај на студијској групи за зидно сликарство обухвата све релевантне дисциплине уметничког изражавања. Требало би нагласити да потреба за оваквим стручним профилом стручњака се повећава и због велики број новоизграђених цркава на територији земље и у иностранству. Амбициозни пројекти државне и приватне иницијативе везани за архитектуру и др. Образовање подразумева високо стручни рад у свим сликарским дисциплинама и ликовном образовању, образујући студенте за самосталан професионални рад у области сликарства и зидног сликарства. У технолошком смислу посебна пажња се посвећује зидним сликарским техникама (фреско, фреско-секо, мозаик, витраж, зграфито, иконопис и др.). Циљеви студијског програма су усмерени на савлађивању естетско-функционалних вредности зидног сликарства и на стицању професионалних способности у савлађивању и презентирању потребних вештина и знања, како би се оспособили да овладају одређеним задацима. Програмски садржај на Факултету првенствено формира уметничко-ликовни профил као и уже стручно образовање. Циљ програма је да студенту омогући образовање за стицање теоретска, стручно-техничких, практичних и уметничких знања, кроз уводна, и тематска предавања, демонстрације, стручни надзор, перманентне консултације и коректуре уз практичан рад, оспособљавајући га за самосталан креативан рад и сарадњу са стручњацима различитих профила и институција.

 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03