40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Обрасци

Списак образаца које можете преузети са сајта ФИЛУМ-а

-

Обрасци Извештаја о одржаној настави

Образац 1 (за све наставнике и сараднике)

Образац 2 (за шефове катедара)

Образац 3 (за шефове одсека)

-

Мастер академске студије на Одсеку за филологију

Образац дневника стручне праксе на Одсеку за филологију,

Образац за предају мастер рада,

Образац за пријава мастер рада,

-

Докторске академске студије на Одсеку за филологију

Одлука о изменама Правилника о докторским академским студијама на Одсеку за филологију

Образац Извештаја о реализованом НИР-у студента докторских студија на Одсеку за филологију,

Образац пријаве изборних предмета на докторским академским студијама на Одсеку за филологију,

Образац предлога за ангажовања студента докторских студија у припреми и реализацији наставе на-Одсеку за филологију,

Образац месечног Извештаја о одржаној настави студента докторских студија на--Одсеку за филологију,

-

Избор сарадника на одсеку за филологију

Образац за писање Извештаја-за избор сарадника-на Одсеку за филологију

Образац за писање Извештаја-за избор лектора или вишег лектора-на Одсеку за филологију,-- -

Образац за писање Извештаја за избор асистента на Одсеку за филологију, -

-

Молба студената

Образац

-

Образац ШВ-20

Образац

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03