40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Италијански језик и књижевност

Катедра за италијанистику
Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу

Основни подаци


Студијски програм Италијански језик и књижевност активиран је на Филолошко-уметничком факултету (ФИЛУМ) Универзитета у Крагујевцу 2013. године, а званично је акредитован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2014. године. Исте године је на ФИЛУМ-у званично основана Катедра за италијанистику, која припада Одсеку за филологију.
Тренутно су активиране прва и друга година основних студија. У јуну 2015. године одржаће се пријемни испит, на основу којег ће бити примљено 30 студената на студијски програм Италијански језик и књижевност. То ће бити нова, трећа генерација младих италијаниста на ФИЛУМ-у.
При факултетској библиотеци постоји важан италијанистички фонд, који је знатно обогаћен донацијом италијанских књига коју је Италијански институт за културу у Београду остварио у децембру 2014. године као вид подршке делатности новоосноване Катедре. Тај фонд се стално повећава и обогаћује, а већ сада садржи важне и различите речнике италијанског језика, историје италијанске књижевности, граматике италијанског језика, уџбенике за учење италијанског као страног језика, престижна издања класика италијанске књижевности, дела савремених италијанских писаца, монографије о писцима, о књижевним појавама и о разним видовима италијанске лингвистике. Италијанистички фонд библиотеке ФИЛУМ-а представља битан, незаобилазан ослонац и оријентир студентима при учењу италијанског језика, италијанске књижевности и културе, и наставницима и сарадницима при припремању часова и остваривању научно-истраживачког рада.
Зашто студирати италијански језик и књижевност у Крагујевцу?


Разни су разлози због којих вреди да се студира италијанистика и нарочито у Крагујевцу. Најпре, постоје неки општи културни разлози:

1. Италијански је језик културе која је битно допринела развоју и формирању европске цивилизације у разним епохама и у различитим областима, нпр. у касносредњовековној књижевности, у којој су такозване „три круне" (le tre corone: Данте Алигијери, Франческо Петрарка, Ђовани Бокачо) означиле велики међународни успон италијанске културе, одредиле неке од главних жанрова европског књижевног изражавања (поема, лирска поезија, новела) и прокрчиле пут хуманизму, или у ренесансној уметности, у којој су се истакле личности као што су Леонардо да Винчи, Микеланђело и Рафаел и која је битно утицала на приказивање, схаватње и ‚изградњу' модерног човека и, уопште, модерног доба;
2. Због вредности и привлачности италијанске културне баштине италијански је међу језицима који се највише уче на свету (налази се међу првих пет) и то код млађих као и код старијих нараштаја;
Постоје и други, веома важни разлози:
3. Италија је први економски партнер Србије, и то се одражава и на културу, тако да се у Београду и у другим градовима Србије налазе представништва или седишта разних италијанских и италијанско-српских привредних установа и удружења, а у целој Србији веома активно делује Италијански институт за културу;
4.У Крагујевцу се налази веома важна и импозантна фабрика ФИАТ (ФАС), која запошљава хиљаде радника и која, уз Универзитет, доприноси живахном одвијању живота у том граду;
5. У Крагујевцу и у околним градовима (Чачак, Јагодина и др.) налазе се многобројна предузећа која раде за ФИАТ или сарађују са ФИАТ-ом;
4 У Србији и нарочито у Крагујевцу и околини све је већа потражња за италијанским језиком, па солидно познавање тога језика може да буде одлучујући чинилац у запошљавању;
5. Италијански језик се све више учи у основним и средњим школама у разним градовима Србије;
6. Све се више преводе дела старијих и савремених италијанских писаца на српски језик и све је веће интересовање и за италијански филм, који такође захтева превођење на српски језик.

Због свих горе наведених разлога


а)све се више траже професори италијанског језика;
б)све се више траже преводиоци и тумачи који подробно познају италијански језик и италијанску културу;
в) све се више траже радници, службеници и стручњаци који добро познају италијански језик.

При томе важно је истаћи да се на Катедри за италијански језик и књижевност ФИЛУМ-а посебно негује превођење, и то из практичне, теоријске и историјске перспективе.


Главни циљ студијског програма Италијански језик и књижевност јесте да се формирају мотивисани, образовани млади људи који владају италијанским језиком у разним комуникацијским ситуацијама и који, управо захваљујући учењу италијанског језика, књижевности и културе, умеју да превазиђу стереотипе и предрасуде често везане за Италију и Италијане и тако постану висококвалификовани и стручни посредници у контакту двеју култура, српске и италијанске.

 

Акредитован нови студијски програм на Одсеку за филологију - ОАС Италијански језик и књижевност

 

Филолошко-уметнички факултет успешно је окончао акредитацију студијског програма ОАС Италијански језик и књижевност. Уверење о акредитацији можете видети ОВДЕ

  

Силабуси ОАС Италијански језик и књижевност