40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

На студијском програму Оновних академских студија Српског језика и књижевности, ангажовано је укупно 24 наставника (17 у сталном радном односу и 7 ангажованих по уговору) и 18 сарадника. Број наставника одговара потребама студијског програма и довољан је да покрије укупан број часова наставе на студијском програму, с тим што укупно оптерећење наставника, рачунајући часове на докторским студијама и другим високошколским установама, не прелази фонд од 12 часова недељно. Компетенције наставника утврђене су на основу њихових научних радова публикованих у међународним и домаћим часописима, саопштења на међународним и домаћим научним скуповима, монографија и уџбеника. Број сарадника одговара потребама студијског програма и довољан је да покрије укупан број часова наставе на студијском програму. Научне и стручне квалификације наставника и сарадника одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења.

 

Катедра за српски језик

 

Др Радивоје Младеновић,

редовни професор, Дијахронија српског језика Шеф Kатедре

Др Милош Ковачевић,

редовни професор, Савремени српски језик

Др Никола Рамић,

ванредни професор, Савремени српски језик

Др Милка Николић,

доцент, Методика наставе српског језика и књижевности

Др Сања Ђуровић,

доцент, Савремени српски језик

Др Владимир Поломац,

доцент, Дијахронија српског језика

Др Славко Станојчић,

доцент, Теоријске лингвистичке дисциплине

Тамара Лутовац,

асистент, Дијахронија српског језик

Јелена Петковић,

асистент, Савремени српски језик

Бојана Вељовић,

асистент, Дијахронија српског језика

Тања Танасковић,

асистент, Савремени српски језик

Марина Кебара,

лектор, Руски језик

 

Катедра за српску књижевност

 

Др Часлав Николић,

доцент, Српска књижевност

Шеф Катедре

Др Иван Коларић,

редовни професор, Филозофија/Естетика

Др Славица Гароња-Радованац,

ванредни професор, Српска књижевност

Др Драган Бошковић,

ванредни професор, Српска књижевност

Др Слободан Лазаревић,

ванредни професор, Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност

Др Маја Анђелковић,

доцент, Српска књижевност

Др Душан Живковић,

доцент, Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност

Др Тамара Стојановић Ђорђевић,

асистент, Педагогија

Др Јелена Арсенијевић Митрић,

доцент, Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност, Културна антропологија

Ана Живковић,

асистент, Српска књижевност,

Анка Симић,

асистент, Српска књижевност,

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03