40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

О ФИЛУМ-у

Крагујевац је родно место српског универзитета. Годину дана након осни­вања Лицеја (1838), у Србију је прешао и у Крагујевац стигао један од највећих носилаца културе тога времена, школовани инжењер Атанасије Николић (1803–1882), професор математике, земљемерја и начертанија. Одмах, на почетку школске 1839/1840. године, овај вредни и предузимљиви професор, постаје први ректор Лицеја и показује изванредну активност у свим правцима јавног живота, како би се убрзало „обште изображеније Сербије“ [израдио је печат Лицеја, увео школско звоно, основао прву школу фехтовања (мачевања), организовао прву прославу Светог Саве као школске славе, обновио Књажеско-србски театар]. Свечано, једним говором о значају сликарства, 20. новембра 1839, отворио је, при Лицеју, Школу начертанија (цртања), прву те врсте у Србији.

Како је цртање у крагујевачком Лицеју и Гимназији почело да се предаје годину дана пре њеног оснивања, школа је за почетак, поред само једне засебне собе у згради Лицеја, украшене сликама, имала и гипсане моделе за цртање.

Истовремено, упућујући предлог Попечитељству просвештенија (14. децембар 1839) да се отвори школа музикална са два одсека: за инструменталну и вокалну музику и истичући да се наш народ не одликује само јунаштвом, већ и „своим појетическим духом и пјеснословним језиком“, Николић је, свакако, имао у виду да је оснивањем првог оркестра, „Књажеско-србске банде“, на челу са Јосифом Шлезингером (1831), у Крагујевцу означен почетак музичког живота у Кнежевини Србији. Стога је, можда, с правом извођење његовог комада „Женидба цара Душана“ (7. новембар 1840), у коме је музика имала тако значајну улогу („оркестар је сачињавала банда књажеска под управленијем свога капеланмајстора Јосифа Шлезингера, који је и све песме игре ове на ноте ставио“), названо „првом српском опером“.

Тако може да почне прича о камену темељцу који Град Крагујевац (2009) полаже за зграду Филолошко-уметничког факултета (ФИЛУМ-а), нај­млађег члана породице факултета Универзитета у Крагујевцу. Јер је ФИЛУМ = филологија + примењена уметност + музичка уметност.

 
1 Видео презентација
2 Наши студенти међу најбољима у Србији
3 Историја и развој
4 Основни задаци и циљеви високошколске установе
5 Планирање и контрола
6 Организација и управљање
7 Студије
8 Научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад
9 Наставно особље
10 Ненаставно особље
11 Студенти
12 Простор и опрема
13 Библиотека, уџбеници и информациона подршка
14 Извори финансирања високошколске установе
15 Унутрашњи механизми за осигурање квалитета
16 Јавност у раду

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03