40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Пријемни испит

Испитни програми за Квалификационе испите
(за кандидате са одговарајућом школском спремом)

А. ПРВИ ДАН ИСПИТА

ЦРТАЊЕ / ОБУЧЕНА СЕДЕЋА ФИГУРА

Формат 70 x 100 цм / натрон / техника: угљен, графитна оловка и сл.

Са собом понети гуму и крпу за брисање, фиксир и селотејп.

Б. ДРУГИ ДАН ИСПИТА

ПРОСТОРНА ЛИКОВНА КОМПОЗИЦИЈА

На подлози 30 x 30 цм направити просторну ликовну композицију ликовног карактера не вишу од 20 цм. За израду користити добијене комаде исеченог хамера димензија 50 x 5 цм. Елементи се могу обликовати сечењем, засецањем, савијањем, лепљењем и не морају се употребити сви елемени.

Добијену композицију колористички обрадити по нахођењу.

Са собом понети темпере, стандардни цртаћи прибор (оловке, троуглови,

шестар, фломастери, гумице, дрвене бојице...) скалпер, маказе...

В. ТРЕЋИ ДАН ИСПИТА

ЗАДАТАК ИЗ УЖЕ СТРУКЕ / ЕНТЕРИЈЕР

Верзија 1: Уз помоћ датих изгледа и основе одређеног унутрашњег простора сликовито урађених (што значи не само са технички линеарно датим подацима, него и са колористичко пластичним елементима - материјализација, фактура...) цртањем урадити једну или више перспектива из слободно изабраног угла датог унутрашњег простора. Цртање може бити слободоручно и са техничким помагалима. Дозвољено је прављење скица.

Верзија 2: На основу одређених фотографија простора урадити техничку презентацију истог простора (основе, изгледи, пресеци, пропорција, материјализација, димензионисање...)

Са собом понети 2 табака хамера 50 x 70 цм, више папира формата А4 за скицирање, стандардни цртаћи прибор (оловке, троуглови, шестар, фломастери, гумице, дрвене бојице...)

Г. ЧЕТВРТИ ДАН ИСПИТА

ЗАДАТАК ИЗ УЖЕ СТРУКЕ / НАМЕШТАЈ

Верзија 1: Н основу дате фотографије на којој се налази позната столица или неки други предмет намештајског карактера (сваких десет кандидата добија другу фотографију) урадити сликовито све изгледе датог елемента водећи рачуна о пропорцији, материјализацији, техничком начину цртања, димензионисању...

Верзија 2: Обрнутим поступком, са могућношћу израде више перспективних слика одређеног лемента, на основи датих техничких података (цртежи основа, изгледа и пресека)

Са собом понети 2 табака хамера 50 x 70 цм, више папира формата А4 за скицирање, стандардни цртаћи прибор (оловке, троуглови, шестар, фломастери, гумице, дрвене бојице...)

НАПОМЕНА:

$11.     Кандидати доносе сав потребан прибор за рад – цртачки и други прибор према специфичности рада на задатку;

$12.     Кандидати обавезно морају имати код себе личну карту или пасош ради идентификације за време трајања испита;

$13.     Кандидати су дужни да буду присутни 15 минута пре почетка полагања испита  ради распоређивања по атељеима и салама;

$14.     Кандидату који полагању испита приступи са закашњењем, време полагања испита неће се продужити;

$15.    За време полагања испита није дозвољено уношење мобилних телефона и  средстава за снимање. У противном кандидат ће бити дисквалификован.

Допунски испити

Допунски  испити  за  кандидате  који  немају  завршено  средње  четворогодишње  образовање  полажу испите  из  следећих  предмета :      

        1. Српски  језик  и  књижевност

        2. Историја

        3. Историја  уметности (Литература и испитна питања из Историје уметности)

Прецизан распоред  одржавања  квалификационих испита, објављивања ранг листе и уписа кандидата биће објављени  до термина пријаве кандидата.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03