40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Актуелно

Пројектовање облика

Оцене из Пројектовања облика

Предавање професора Архитектонског факултета из Београда

КАТЕДРА ЗА УНУТРАШЊУ АРХИТЕКТУРУ

Организује предаваое професпра Архитектпнског факултета из Београда,

Доц. Драгана Марчетића, диа са темпм Између архитектуре и ентеријера
Доц. др Милана Максимовића са темом Архитектонски дијаграми

У УТОРАК 16.05.2017. У 10 САТИ У САЛИ 116

ОБАВЕЗНО ЈЕ ПРИСУСТВО СВИХ СТУДЕНAТА
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА

Предавање

Банер

Актуелно

Одлука о акредитацији студијског програма Основне академске студије Унутрашња архитектура

Унутрашња архитектура Основне академске студије (2016)

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03