40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Пријемни испит

Испитни програми за Квалификационе испите
(за кандидате са одговарајућом школском спремом)
А. ПРВИ ДАН ИСПИТА
ЦРТАЊЕ / ФИГУРА
Формат 70 x 100 цм / натрон / техника: угљен, графитна оловка и сл.
Са собом понети гуму и крпу за брисање, фиксир и селотејп.
 
Б. ДРУГИ ДАН ИСПИТА
СЛИКАЊЕ / МРТВА ПРИРОДА
Формат 70 x 100 цм / натрон / техника: темпера, акрилик, гваш.
Са собом понети прибор за сликање.
 
В. ТРЕЋИ ДАН ИСПИТА,
СЛИКАЊЕ / ФИГУРА
Формат 70 x 100 цм / натрон / техника: темпера, акрилик, гваш.
Са собом понети прибор за сликање.
 
Г. ЧЕТВРТИ ДАН ИСПИТА
СЛИКАРСКА КОМПОЗИЦИЈА / ВАЛЕРСКО РЕШЕЊЕ
Формат 70 x 100 цм / натрон / техника: темпера, акрилик.
Са собом понети прибор за сликање.
  
НАПОМЕНА:
  • Кандидати доносе сав потребан прибор за рад – цртачки и други прибор према специфичности рада на задатку;
  • Кандидати обавезно морају имати код себе личну карту или пасош ради идентификације за време трајања испита;
  • Кандидати су дужни да буду присутни 15 минута пре почетка полагања испита  ради распоређивања по атељеима и салама;
  • Кандидату који полагању испита приступи са закашњењем, време полагања испита неће се продужити;
  • За време полагања испита није дозвољено уношење мобилних телефона и  средстава за снимање. У противном кандидат ће бити дисквалификован.
Допунски испити
Допунски  испити  за  кандидате  који  немају  завршено  средње  четворогодишње  образовање  полажу  испите  из  следећих  предмета :      
        1. Српски  језик  и  књижевност
        2. Историја
Прецизан распоред  одржавања  квалификационих испита, објављивања ранг листе и уписа кандидата биће објављени  до термина пријаве кандидата.
Испити  се  обављају  у  просторијама  Одсека  за  примењене  уметности  Филолошко-уметничког  факултета  у  Крагујевцу – у згради  Машинског  факултета, улица  Сестре  Јањић  бр. 6.
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03