40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Библиотека

Библиотека Филолошко-уметничког факултета обавља библиотечко-информационе задатке од нарочитог значаја за педагошки, научно-уметнички и истраживачки рад. Садржајем формираних фондова прати ускостручне области и стандарде наставног процеса. Основна функција, значај и улога библиотеке ФИЛУМ-а је активно учешће у наставном, научном и уметничком раду.

Библиотека ФИЛУМ-а обавља следеће послове: набавку (путем куповине и донација), пријем, инвентарисање, каталогизирање, класификовање и остале послове из домена библиотечке делатности. Библиотека је пуноправни члан Библиотечко-информационог система Србије (COBISS.SR) од јануара 2005. године. Оваквим опредељењем корисницима је обезбеђена аутоматизована каталогизација и позајмица, те брз и ефиксан пут до књиге. Унутар библиотеке, смештене у згради Друге крагујевачке гимназије, студентима и наставницима стоји на располагању читаоница са око 30 места, комплети најмодернијих уређаја за репродукцију и преснимавање звука, уређаји за репродукцију слике (видео-рекордери, DVD плејери), 4 компјутера повезаних са сталном INTERNET мрежом, штампач и скенер.

На овај начин корисницима библиотеке омогућено је максимално искоришћење библиотечких потенцијала на једном месту. Након дванаестогодишњег рада библиотечки фонд који је формиран пажљивом набавном политиком обухвата преко 27 000 библиотечких јединица. Литература за изучавање српског, енглеског, немачког, француског и шпанског језика и књижевности својим јединственим одабиром прави је уникат на нашем географском простору. Посебно место припада вредној референсној збирци (енциклопедија, речника, лексикона) у штампаном и електронском виду. У оквиру библиотеке студентима су на располагању посебне збирке: музикалија, CD-а, DVD-а, видео и аудио касета, плоча и серијских публикација из ускостручних области. Корисницима библиотеке ФИЛУМ-а стоје на располагању базе података Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (КоБсон) са 35 000 часописа и 30 000 наслова електронских публикација из свих области науке. У Информациони систем о истраживачкој делатности у Србији (E-CRIS.SR) имплементирани су подаци о научној и истраживачкој делатности предавача ФИЛУМ-а.

Чланови библиотеке су студенти, докторанди и предавачи ФИЛУМ-а који фондове користе по условима утврђеним Правилником о раду библиотеке ФИЛУМ-а. Потенцијали библиотеке доступни су осталим корисницима под посебним условима. Посетите нас

Књиге илустрација

…“Крајем минуле године једна од најмлађих библиотека у граду – Библиотека Филолошко-уметничког факултета – добавила је ћириличну књигу из 18. века. Реч је о Минеју, богослужбеној књизи у православној цркви, који садржи тропаре и све што се пева о празницима у одређеном месецу. Древни минеј или месецослов у Библиотеци ФИЛУМ-а односи се на април. Књига је одштампана 1782. године у Москви. Писана је рускословенским језиком, који је у 18. веку био не само богослужбени већ и књижевни језик у Срба.“...
(„Светлост”, година LXXIII, број 3234, Крагујевац, 25. јануар 2007, стр. 42-43)

Током 2007. године Библиотека ФИЛУМ-а обогатила је свој фонд са 12 врло вредних минеја – богослужбеним књигама које садрже службе, молитвословља, песме и чтенија за све непокретне празнике током године. Ови минеји штампани су од 1741. до 1782. године у Русији, а начин штампања наликује рукописним књигама. Трагови воска и мања оштећења потврђују да су ови минеји заиста коришћени у богослужењима.
Поред значајне збирке музикалија библиотека ФИЛУМ-а једина у Србији располаже најновијим издањима две водеће свeтске енциклопедије на немачком и енглеском језику из области музичке уметности Die Musik in Geschichte und Gegenwart, MGG и The new Grove dictionary of music and musicians.

Обавештење

Библиотека ФИЛУМ-а због реновирања неће радити до 12. 9. 2016. године.

Потврде из Библиотеке потражите у служби рачуноводства ФИЛУМ-а.

Шеф Библиотеке
мр Биљана Ђорђевић

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03