40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Пројекти

Први позиви за пријављивање пројеката у оквиру програма ХОРИЗОНТ 2020

Први позиви за пријављивање пројеката у оквиру програма Европске уније

за истраживање и иновације ХОРИЗОНТ 2020 биће отворени 11.12.2013.

године. Сви истраживачи из Републике Србије, без обзира на научно

звање могу као и до сада у ФП7 Програму, на равноправној основи са

истраживачима из ЕУ да учествују у овом програму као координатори и/или

учесници на пројекту.

Више информација: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Пројекат ЕГЗИЛАНТИ

Пројекат ЕГЗИЛАНТИ

ЕГЗИЛАНТИ - програм округлог стола

Темпус пројекат "Reforming foreign language studies in Serbia" (REFLESS)

reflsesspoject-logo_finalФилолошко-уметнички факултет у Крагујевцу учествује у Темпус пројекту, названом "Reforming foreign language studies in Serbia", који је почео са имплементацијом у октобру 2010. године, и трајаће до октобра 2013. У пројеку, чији је носилац Филолошки факултет у Београду, учествују сви државни универзитети преко својих департмана за филолошке науке. Осим универзитета подршку пројекту пружају и регионалне привредне коморе и агенције Владе Републике Србије са циљем да остваре повезивање институција високог образовања са привредним сектором у Србији. Поред домаћих институција,  партнери пројекта су и следећи универзитети из Европске Уније:  Универзитет у Братислави, Универзитет у Грацу, Универзитет у Саутемптону, Универзитет у Стразбуру, и Универзитет у Версају. Пројекат је покренут са циљем да модернизује и реформише студијске програме у оквиру којих се уче страни језици у Србији, како би знања која студенти стичу на факултетима у Србији била усклађена са потребама тржишта рада. Са тим циљем је спроведена и анкета тржишта рада, која је показала да филолози у недовољном проценту учествују у расподели послова на тржишту рада у Србији. Поред тога, послодавци нису у довољној мери упознати са врстама и практичном употребом знања која филолози стичу на факултетима. Стога, овај пројекат има за циљ да приближи универзитет и привреду, бар када је филолошка професија у питању, али и да помогне Србији да образује стручњаке у области превођења, како би се олакшао процес интегрисања Србије у ЕУ. Када су у питању специфични циљеви пројекта, треба издвојити и развој мастер курсева за превођење и тумачење, у којима ће учествовати и ФИЛУМ. На овај начин ће, у употребу најсавременијих техничких средстава, студенти нашег факултета имати могућности да се усавршавају као професионални преводиоци и тумачи. Више о пројекту и текућим активностима можете сазнати на следећој интернет страници: www.refless.rs

Пројекат основних истраживања (2011-2014)

ДРУШТВЕНЕ КРИЗЕ
И
САВРЕМЕНА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА:
НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ, ЕВРОПСКИ И ГЛОБАЛНИ ОКВИР

Пројекат 178018, који финасира Министарство просвете и науке Републике Србије, заснован је на проучавању књижевног и културног одговора на узроке и последице друштвених криза најразличитијег карактера - антропогеног, економског, политичког, етничког, психолошког, итд. Тражећи начине за разумевање изазова које намећу друштвене промене повезане са динамиком криза и њиховог савладавања, истраживање у оквиру пројекта разматра историјско место и значај савремене српске књижевности и културе унутар друштвених збивања, непрестано подразумевајући национални, регионални, европски и глобални оквир како поетике српске књижевности и културе, тако и друштвених криза. Тако се аналитички осветљава друштвено и књижевно и културно искуство криза, од индивидуалне (психолошке) до глобалне (нарушавање биодиверзитета, глобално загревање, циклуси економских криза, дискурс краја света). У том смислу истраживање има за циљ и да афирмише српску књижевност и културу, њену свест о друштвеним збивањима, као, историјски посматрано, најсавеснијег дела нашег друштвеног живота, а тако и да укаже, поред њене специфичности, на њену компаративну актуелност и идентитет у европским и глобалним оквирима.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03