40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Међународна сарадња

Конкурс за мобилност студената у оквиру Еразмус+ програма за размену на Универзитету Матеј Бел у Бањској Бистрици (Словачка)

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавам вас да је објављен нови конкурс за мобилност студената у оквиру Еразмус+ програма за размену на Универзитету Матеј Бел у Бањској Бистрици (Словачка).

Конкурс је намењен студентима сва три нивоа студија, а текст конкурса и упутства за пријаву можете наћи на на сајту Универзитета, у секцији Еразмус+ :

Конкурси за кредитну мобилност <http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=966>,

Као и на сајту Центра за развој каријере и саветовање студената : <http://www.razvojkarijere.kg.ac.rs/article/konkursi/erasmus-kljucna-akcija-1--kreditna-mobilnost.html>

НА КОНКУРС СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ ДО 06. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ

 

Срдачно.

Милан Милановић

Еразмус+координатор

Предавање "Европска Унија и одбрана различитих индетитета".

У четвртак 15.05.2014. у 16h, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Крагујевцу, амбасадор  Француске, његова екселенција Francois - Xavier Deniau одржаће предавање "Европска Унија и одбрана различитих индетитета".

Међународна сарадња и развој

Међународна сарадња Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу подразумева активности на успостављању и развијању сарадње са другим факултетима и универзитетима у земљи и иностранству, као и сарадњу са међународним организацијама које се баве високим образовањем, уметношћу и културом уопште. Успостављање овакве сарадње треба да омогући мобилност студената и наставника, као и њихово стручно и научно усавршавање. Један од циљева међународне сарадње је и организовање заједничких програма дипломских академских студија са факултетима партнерима, као и организовање интердисциплинарних и интегрисаних програма студирања.

Како се на Филолошко-уметничком факултету изводи настава, између осталог, и на страним филологијама, међународна сарадња подразумева и сарадњу са иностраним амбасадама и културним центрима. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу успешно сарађује са амбасадама Немачке, Француске, Шпаније, Италије, Португала, итд., са којима организује и различите културно-образовне активности. Поменуте институције периодично обезбеђују донације у књигама, стипендије најбољим студентима, стране лекторе, итд.

Најзад, рад на међународној сарадњи и развоју факултета подразумева и информисање наставника и сарадника о важним пројектима у земљи и иностранству, као и обезбеђивање стручних и научних контаката у циљу размене наставног кадра и студената.

Као члан Универзитета у Крагујевцу Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу активно учествује у програму размене Basileus, захваљујући коме је више студената имало прилику да део наставе слуша на иностраним факултетима, чији су програми компатибилни са онима који се изводе на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.

 

Укратко, најважнији циљеви међународне сарадње Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу су следећи:

  • успостављање сарадње са другим факултетима и универзитетима у земљи и иностранству;
  • организовање заједничких програма дипломскиих академских студија са факултетима партнерима, као и организовање интердисциплинарних и интегрисаних програма студирања;
  • успостављање и развијање сарадње са међународним организацијама које се баве високим образовањем, културом и уметношћу;
  • успостављање и развијање сарадње са иностраним амбасадама и културним центрима;
  • информисање наставника и сарадника о важним пројектима у земљи и иностранству;
  • обезбеђивање стручних и научних контаката у циљу размене наставног кадра и студената;
  • размена студената и наставног кадра;
  • учешће у међународним научно-истраживачким пројектима;
  • међународна акредитација Факултета.

 

Списак високошколских установа са којима је Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу успоставио сарадњу:
 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03