40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Издавачка делатност

Наслеђе

Nasleđe

Journal of literature, language, arts and culture
ISSN 1820-1768

1st Year of Publication : 2004

Publisher Address : Jovana Cvijića bb, 3400 Kragujevac, Serbia

e-mail: Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Phone +38134304277

Frequency (number of issues per year) : triannually (three issues per year)

Editor in Chief : Dragan Bošković

Managing editor: Nikola Bubanja

Secretary of the editorial board : Jelica Veljović

Template

Nasleđe is partly funded by the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development

.

Nasleđe is a scholarly journal publishing peer-reviewed papers in the fields of literature, language, arts (including painting, graphic design, music, etc.), philosophy and cultural studies, thus reflecting the multi-disciplinary nature of its publisher - Faculty of Philology and Arts, Kragujevac, Serbia.

Seeking both to integrate and to expand this multifarious field, and committed to bringing Serbian humanities into direct contact with international humanistic scholarship, Nasleđe publishes papers on non-regional literatures, languages, arts and cultures (American, British, French, German, Spanish, Russian...), in a number of languages (Serbian, English, German, French, Spanish, Russian, etc.). The multi-disciplinary nature of the journal allows for periodic (usually annual) ‘thematic' issues (sometimes dedicated entirely to problems within the specific fields of French, German, Spanish philology, etc.).

In recognition of the validity of Nasleđe's conception and its quality standards, Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development classifies it as a "leading journal of national significance (M51)" (Serb. orig. „водећи часопис националног значаја (M51).

Nasleđe No. 1 Nasleđe No. 2 Nasleđe No. 3 Nasleđe No. 4
Nasleđe No. 5 Nasleđe No. 6 Nasleđe No. 7 Nasleđe No. 8
Nasleđe No. 9 Nasleđe No.10 Nasleđe No. 11 Nasleđe No. 12
Nasleđe No. 13 Nasleđe No. 14/1 Nasleđe No. 14/2 Nasleđe No. 15/1
Nasleđe No. 15/2 Nasleđe No. 16 Nasleđe No. 17 Nasleđe No. 18
Nasleđe No. 19 Nasleđe No. 20 Nasleđe No. 21 Nasleđe No. 22

Nasleđe No. 23 Nasleđe No. 24 Nasleđe No. 25 Nasleđe No. 26

Nasleđe No. 27 Nasleđe No. 28 Nasleđe No. 29 Nasleđe No. 30

Nasleđe No. 31 Nasleđe No. 32 Nasleđe No. 33 Nasleđe No. 34 Nasleđe No. 35

Nasledje No. 36

.

nasledjelogo

Часопис за књижевност, језик, уметност и културу

ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац)

почетна година 2004.

адреса Јована Цвијића б.б, 34000 Крагујевац

e-mail Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

тел (++381) 034/304-277

периодичност три пута годишње

жиро рачун (динарски)

840-1446666-07, партија 97 / Сврха уплате: Часопис „Наслеђе"

цена примерка400 din

Издавање Наслеђа финансијски помаже
Министарство просвете и науке Републике Србије

Главни и одговорни уредник
проф. др Драган Бошковић

Одговорни уредник:
Никола Бубања

Секретар уредништва
Јелица Вељовић

.

У оквиру издавачке делатности, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу издаје Часопис за књижевност, језик, уметност и културу - Наслеђе. Часопис је покренут 2003. године, а први број изашао је 2004. Послове главног и одговорног уредника у прва два броја Наслеђа обављао је др Слободан Лазаревић, а од трећег броја уредништво над часописом преузео је др Драган Бошковић.

Конципиран као научни часопис, Наслеђе у оквиру рубрика „Студије", „Огледи", „Методика" и „Прикази" публику је научне радове, огледе и критике и један од ретких научних часописа који концепцијски спаја различите друштвено-хуманистичке области и дисциплине: лингвистику, науку о књижевности, теорију књижевности, књижевну критику, уметност, теорије уметности, историју уметности, културолгију, антропологију, философију.

Публикујући научне и стручне радова, Наслеђе је усмерено ка афирмисању науке, као и ка чувању признатих научних вредности, а текстови објављени у Наслеђу, али и сам часопис, категоризован од стране Министарства за науку Републике Србије (М51 - водећи часопис од националног значаја), испуњавају све критеријуме и поседују неопходну апаратуру којим један научни текст/часопис мора бити опремљен, а поред штампаних издања, Наслеђе је доступно и у електронској форми на web-страница ма ФИЛУМ-а.

Равноправно на српском и страним језицима, Наслеђе публикује радове како млађих, још неафирмисаних научника и истраживача, чиме они добијају прилику да се представе и остваре предуслове за даље усавршавање у научном истраживању, тако и домаћих и иностраних истакнутих научника. Интензивни контакти и размена научног искуства и научних истраживања Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу са другим научноистраживачким институцијама, остварују се, такође, посредством часописа Наслеђе, па се може констстовати да је, већ од пр вог бро ја, Наслеђе привукло пажњу академске јавности и да представља вредан прилог научно-образовном деловању ФИЛУМ-а и Универзитета у Крагујевцу.

Наслеђе је данас реномиран часопис у друштвено-хуманистичким научним круговима, а динамика публиковања - три свеске годишње - ставља га у ред ретко плодних часописа за популаризацију науке.

.

УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

.

Пошаљи рад

.

Наслеђе број 1 Наслеђе број 2 Наслеђе број 3 Наслеђе број 4
Наслеђе број 5 Наслеђе број 6 Наслеђе број 7 Наслеђе број8
Наслеђе број 9 Наслеђе број 10 Наслеђе број 11 Наслеђе број 12
Наслеђе број 13 Наслеђе број 14/1 Наслеђе број 14/2 Наслеђе број 15/1
Наслеђе број 15/2 Наслеђе број 16 Наслеђе број 17 Наслеђе број 18
Наслеђе број19 Наслеђе број20 Наслеђе број21 Наслеђе број22 Наслеђе број23

Наслеђе број 24 Наслеђе број 25 Наслеђе број 26 Наслеђе број 27

Наслеђе број 28 Наслеђе број 29 Наслеђе број 30 Наслеђе број 31 Наслеђе број 32

Наслеђе број 33 Наслеђе број 34 Наслеђе број 35 Наслеђе број 36

Представљање књиге проф др Тијане Ашић

Четвртак, 1. март 2012. у 18 часова,
Галерија универзитетске библиотеке

Представљање књиге проф др Тијане Ашић

О књизи говоре
Проф др Милош Ковачевић
Проф др Мирјана Мисковић Луковић

Цене књига у издању Филолошко-уметничког факултета из Крагујевца

Назив Књиге
Цена
Mirjana Miskovic-Lukovic, A Concise Introduction to the X-bar Theory of English Phrase Structure, 2011
500,00
Jasmina Teodorović, Focus on Language : a workbook for students majoring in english : focusing on grammar points and vocabulary, 2010
500,00
Никола Рамић, О јатовским изоглосама, 2010 
500,00
Jovana Dimitrijević-Savić,  Branka Milenković, Jelena Danilović, MAPS Mastering Proficiency Skills in English,2010
500,00
Jovana Dimitrijević-Savić, The Phonology of English: a workbook, 2010
500,00
Katarina Melić, Histoire et littérature,        2010
500,00
Тамара Стојановић-Ђорђевић, Школа: темељна знања о прошлости, актуелним проблемима и перспективама развоја, 2011
500,00
Фабијан Вике, Љубавници, диносаури и утваре : антологија хиспанске мини-приче, 2007
300,00
Малиша Станојевић, Портрет народнога краља, 2005
1.000,00
Слободан Лазаревић, Међуодноси уметничких светова, 2005
1.000,00
Јелена Вујић,Основи морфологије енглеског језика, 2006
500,00
Веран Станојевић, Тијана Ашић, Семантика и прагматика глаголских времена у француском језику, 2006
500,00
Милош Ковачевић, Србистичке теме, 2007
500,00
Српски језик, књижевност и уметност : зборник радова са научног скупа, 2007
400,00
Сандра Дабић, Мелодијске етиде, 2008
400,00
Сања Пантовић, Клавирски ансамбли, 2008
400,00
Јелена Беочанин-Мијановић, Између грешке и инерције слуха у солфеђу, 2008
400,00
Српски језик, књижевност и уметност : зборник радова са научног скупа, 2008
400,00
Савремена проучавања језика и књижевности :
зборник радова са научног скупа младих филолога Србије, 2009
400,00
Српски језик, књижевност и уметност : зборник радова са научног скупа, 2009
400,00
Радмила Настић, Трагедија и савремени свет, 2010
500,00
Jovana Dimitrijević-Savić, Code-Switching : structure and meaning, 2010
500,00
Сања Пантовић, Клавирски комади, 2010
400,00
Anđelka Pejović, La Colocabilidad de los verbos en español: con ejemplos contrastivos en serbio, 2010
500,00
Српски језик, књижевност и уметност : зборник радова са научног скупа, 2010
400,00
Веран Станојевић, Тијана Ашић, Семантика и прагматика глаголских времена у француском језику, 2. измењено изд., 2008
500,00
 
Уплате се могу вршити на жиро рачун факултета 840-1446666-07,
шифра плаћања 221, модел 97, позив на број 93-74212115 на име
Филолошко-уметнички факултет
Јована Цвијића б. б.
34 000 Крагујевац
Сврха уплате: књига

Књиге

Издања Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу која се могу наручити поузећем у књижари "Мост" на следећи телефон: 034/305-715
цена: 550,00 дин.

Мелодијске етиде
(мр Сандра Дабић)
melodijske_etideКњига Мелодијске етиде настала је из потребе да се на почетним годинама студија на што ефикаснији начин одговори захтевима наставе солфеђа. Кроз музички логичне примере, књига интегрише у шири музички контекст целокупну средњошколску проблематику из области мелодике у оквиру тоналног система и модуса, у циљу акумулације и сублимације знања студената. Књигу Мелодијске етиде чини 101 етида, које су груписане у VIII одељака:
I Дијатонске модулације; II Алтерације, III Хроматске модулације, IV Хроматски низови, V Енхармонске модулације, I Четворозвуци, II Променe метра и темпа, VIII Модуси, пентатоника, фолклорне лествице.
Етиде су систематизоване према преовлађујућој проблематици, а одређене области по којима су груписане могуће је комбиновати према редоследу методске обраде и проблематике која се у настави реализује.
У књизи, одређени инструктивни захтеви третирани су кроз примере који су по карактеристикама налик уметничкој музици, па тако етиде захтевају интерпретирање целокупног музичког садржаја: свака од етида написана је у јасној дводелној или троделној краћој форми, уз назнаке за темпо, артикулацију, агогику, фразирање и динамику, које при интерпретирању треба поштовати.
Профилисаност проблематике са аспекта мелодике, у оквиру Мелодијских етида, чини ову књигу погодном и за рад на процесу записавања музике, а поред тога, могуће је користити и за импровизације другог гласа на задату етиду, рад на учењу тумачења и обраде мелодијских примера у оквиру Методике наставе солфеђа итд. 
 
Између грешке и инерције слуха у солфеђу
(мр Јелена Беочанин-Мијановић) 
izmedju_greske_i_inercije_sluha_u_solfedju
Монографија Између грешке и инерције слуха у солфеђу представља публикацију из области методике наставе солфеђа, намењену првенствено садашњим и будућим професорима солфеђа у нижој, средњој музичкој школи, али и на студијама музике. Ова књига биће интересантна и другим музичарима (па и психолозима!) које интригира питање грешке/ «фалша». Обухвата 207 страна текста са нотним примерима, а проблем грешке у певању и диктатима елабориран је посматрајући наставу у школи за основно музичко образовање (првенствено), затим у средњој музичкој школи и најзад на музичкој академији.
Грешка је разматрана из углова: 1) певања, 2) слушног опажања/ препознавања, тј. диктата (усмених, писмених; једногласних, двогласних, вишегласних – различите фактуре, регистра...), уз разматрање перцепције -како музичког тока, тако и појединачних тонова.
Једна од основних особености публикације Између грешке и инерције слуха у солфеђу јесте дефинисање појма инерције слуха и њене везе са гешталт принципима (гешталт психологије).
У књизи су цитиране комплетне рецензије мр Гордане Каран, ванр. проф. ФМУ и мр Весне Кршић Секулић, ред. проф. ФМУ у Београду.
Књига Између грешке и инерције слуха у солфеђу настала је кроз рад у пракси са ученицима свих узраста, који су грешили у солфеђу на разне начине и из различитих разлога. Основни циљ аутора јесте да књига дође до свих наставника који нису сигурни зашто њихови ученици греше и на који начин је то могуће предупредити.
 
 
Клавирски ансамбли
(Сања Пантовић) 
klavirski_ansambli
Збирка клавирских ансамбала намењена је студентима који на својим студијским групама имају клавир као обавезни предмет. По својој садржини може послужити студентима свих година студија, као и ученицима нижих и средњих музичких школа.
Имајући у виду да тимски рад даје велики подстицај, при избору овог материјала желела сам да обавезно градиво студената освежим клавирском литературом која ће им проширити знања и пружити задовољство у раду. Сходно томе садржај збирке чине ансамбли композитора различитих епоха писаних за клавир четвороручно, два или три клавира. Неки од њих за теме имају већ увелико препознатљиве арије.
Технички ниво изабраних ансамбала обухвата широки дијапазон од композиција предвиђених за студенте који су пре уписа на студије похађали наставу клавира у врло кратком периоду, до оних који су предвиђени за студенте са решеним проблемима клавирске технике. Као информативна помоћ при бирању програма и стицању утиска о звучној и музичкој слици сваке композиције, уз збирку је приложен аудио диск на коме су композиције снимљене коришћењем програма за нотацију.
 


УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03