40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Правни документи

Статут

Статут

Информатор о раду

Инорматор о раду

Закон о високом образовању

Текст Закона о високом образовању

Закон о спречавању злостављања на радном месту

На основу члана 7. став1, и члана 37. Закона о спречавању злостављања на раду ("Сл. гласник РС, бр. 36/2010) обавештавају се запослени са одредбама овог закона.

Одлуке о акредитацији

Комисија за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа доставила је Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ УСТАНОВЕ и за следеће СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ:

Уверење о акредитацији установе 2012

Уверење о акредитацији установе 2016

Одлука о научноистраживачком раду


Одсек за филологију

Основне академске студије

Дипломске академске студије

Мастер академске студије

Докторске академске студије


Одсек за примењену уметност

Основне академске студије

Дипломске академске студије


Одсек за музичку уметност

Основне академске студије

Дипломске академске студије

Доктоске академске студије

Још чланака...

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03